آنانکه دراین شکسته راه
پیوسته قدم زنان بسوی وادی موهومات
کنار روزهای ملالتبار
اندر مسیر بهشت موعود
جوار دوزخ انسان سوزی که دهن گشاده
و شیطانی که بسوی گناهان میکشاند
تا راه هموار شود برای :
ماران / افعیها / گرگان
و کفتارهای کریه
سر بزیر و رو براهانند

چرا / چگون و برای چه ؟
در خواسته های نا خواسته
ندانسته سر گردانانند


و آنانکه آب باران ندامت
در جوی پشیمانی جاری میکنند
با عذر دست و پا شکسته

در خود گم شد گا نند

و راستی بینانیکه
راستی را در راستای سود خویش می بینند
عوام فریبانند


ملتی را بزرگ با هوش و
فرهنگی چند هزار ساله مینگرند
و اما آنجا که خواسته ها به مانع برخورد
سیلاب افکارشان مسیر عوض کرده
در جوئی که قورباغه ها ابو عطا میخوانند جاریست
وبرای ارضای رضای خاطر
دست بدامان روپوش خطاها شده
ملت بزرگ با فرهنگی کهن جای خود را
به مردمی راه گم کرده نادان
و خالی از شعور سیاسی میدهد
***
دو روئی و دروغ رونق رواج دادن
چاپلوسی و شخص پرستی را علم کرد


عوام فریبی را تبلیغ و ترویج دادن
روی اشتباهات لاحاف کشیدن


بر روی خود خواهی ها(استبداد) پتو انداختن
دروغ را در قالب راستی نشان دادن


بی عدالتی را لباس عدالت پوشاندن
سرکوب را بحساب نجات میهن گذاشتن


شهامت راستگوئی نداشتن
ترس از بیان حقایق را به پای رفتار سیاسی نوشتن


حقه بازی و ریاکاری را از آخوندان آموختن
بی صداقتی پیشه کردن


با چنین خصائلی ایرانی آباد و آزاد ساختن
خود را فریب دادن است
حس خود خواهی و استبداد را بار ورکردن
و جامعه را بسوی فنا راندن است
و اگر آبادانی نسبی هم روی دهد
چون پایه و زیر بنائی استوار ندارد
بطوریکه دیدیم نا پایدارچنا ن درهم خواهد ریخت
که ویرانی آن صد برابر پیش از آنست


مردم ایران یا باشعور و دارای فرهنگند
و میدانند که چه میخواهند
ویا
نادان بیشعور و خطا کارو خالی از دانشند
ولی نمیتوانند نسبت به نرخ و مصرف روز بعضیها
هم این باشند و هــم آن


م. روشنی « سیروس » مهر ماه 3758

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

Image1.jpg

سرزمینمان ایران

naghshe_rostam1.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image20.jpg

کارزار 9 شب

 

#نه_شب