این قوم حلال زاده که از راه رسیدند
از هیـچ جنایات فجیع دست نکشیدند


با غارت و باکشتن و با دادن ارعاب
بر روی جسدهای جوانان وطن خانه گزیدند


با موعظه ی مسئله جهل و خرافات
تخم دروغ و دزدی و سالوس پاشیدند


از حاصل آن در صف اوباش و ارازل
چاقوکش آدم کش و مزدور خــریدند


درمزرعه ی یورو ودولارهای نفتی
چون گاو هزارشاخ چمیدند و چریدند


هر ظلم و جنایت در ایران مباح است
گفتند که چون حامی اسلام عزیزند


چون گرگ حریص در عقب طعمه دوانند
درخوردن ودرغارت دارائی دارا وفقیرند


ازدانش و فرهنگ و تمدن خبری نیست
اما به ثنا خوانی اولاد علی زبرو سریعند


گویند که دزدیدن دارائی کفار حلال است
اینان که زاعقاب امامان و رسولان امینند


اوباش فقیه حمله برند با قمه و دشنه و چاقو
بی رحم ترازخولی وهرقاتل طفلان صغیرند


اینان به دستور علی رهبر و فتوای امامان جماعت
بس مرد و زن حق طلب ی بی گنه در بند کشیدند


این سنگدلان دشمن هر شادی و تفریح و سرورند
اما به صف تعزیه وسوگ وعزا بی خرهمتا ورقیبند


از سامره و سوریه و کوفه و لبنان چو گدا شاعر مداح
در مدح به چاپلوسی و پا بوسی سر دسته دزدان خزیدند


وحشی گری و حلیه و تزویر و سفاهت بود خصلت آخوند
در روی زمین تار خرافات و بسی پود دئانت که تنید ند


م. روشنی « سیروس»

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان دیگر نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

passmigirim.jpg

سرزمینمان ایران

iran10.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image12.jpg

کارزار 9 شب

 

#نه_شب