اگر هستی هوا خواه نظام جبر وفسق و باعث ذلت؟
اگر خواهی بقا بخشی به دزدیهای این دولت ؟


اگر خواهی شریک دزدی و قتل و جنون باشی ؟
اگر خواهی ز گرگان گروه پنجه در خون باشی ؟


اگر در جرگه مزدوران بیت جبر و زور هستی ؟
اگر لاقید زخشم و نفرت میهن پرستان غیور هستی؟


بکن در انتخابات نظام منحط و پوسیده ی آدمکشان شرکت
فرو در منجلاب نفرت و نکبت و ذلت


********
رای اگر دادی بقا بخشی نظام منحط پوسیده را
از نظر انداختی آن مادران داغ فرزند دیده را


آن جوانانی که در راه رهائی وطن جان داده اند
وآن غیورانی که در زندان زیر شکنجه مرده اند


در جنایتها و دزدیها شریکی بی برو برگرد و بی چون و چرا
چون که تأئید میکنی با رای خود اعما ل این قوم فناکار و ریا


این ریا کاران کجا یک جو صداقت از کسی ارث برده اند
در تمام عمر با نام خدا کشتند و مال مردمان را خورده اند


با درود به انسانهای پاک و ضد نظام جهل وجور و فساد
م. روشنی « سیروس»

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان دیگر نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

passmigirim.jpg

سرزمینمان ایران

zanjan.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image18.jpg

کارزار 9 شب

 

#نه_شب