این دلیرانیکه در راه رهائی وطن جان داده اند
تا ابد با افتخار در قلب انسانهای حقگـو زنده اند

خون پاک افتخارآمیزشان در روی اسفالت خیابان
میکند سیمای منحوس جنایتکاربی غیرت نمایان
******
لعنت پیچیده در نفرت ابدی مادران داغدار
نثار گردانندگان نظام منفورخبیث ترازنازی

آه وبغض توام با خشم پدران فرزند شهید
حواله ی جانیان دستگاه جور و جنایت
بازیگران بی غیرت خیمه شب بازی
و
دلقکان سیرک مسخره ی جهل و جنون
وحشیگران تشنه بخون


این اشغالگران اجنبی اعقاب آنانند که
از خون پاک هم میهنان غیور ما آسیاب بچرخاندند
وارثان همان دین آوران تازیانند که
سر زمین کهن مارا صیغه آل محمد و آل علی کردند


اعقاب همانانند که
تجاوز به مال و ناموس و حیثیت ما را مباح دانستند
ایرانیان اصیل را بنام موالی با تحقیر
اسیر وبفروش رسانیدند
آنچه را دیدند چاپیدند


این وارثان قساوت و غارت
هزارو چهار صد سال است که
همان کردند و میکنند که اجدادشان کردند


بی حیا ئی را بدانجا برده اند
مال هر پیر و جوان را سهل و آسان خورده اند
وحشیانه مردمان را با شکنجه کشته اند


با بی شرمی
خود و اوباشان و ارازلی که برای حفظ نظام
و غارتگری گرد آورده اند را ملت ایران میدانند
ومردم اصیل ایران را خس و خاشاک و مزدور خارجی


به همت این سیاه کاران پوسیده فکر
ایرانشهر اهورائی تبدیل به امت امامزمانی
با هزاران امامزاده های دروغین
صحن قهقرائی تاریخ را ترسیم میکنند


در هر شهر و قریه و قصبه
درون امامزاده های مشکوک و بی مدفون
قاری ، زیارتنامه های پر فریب و نیرگ را
در تمجید از تجاوزگران نعره زنانست
وزائران بی خبر از واقعیات را به صدقه
و پابوس ضریح تهی از تازی مقدس میخواند


این مفلوکان محروم از فهم
با استحمار زده های در گاه امامزمانی
و بارگاه حسین بن علی
و گوسفندان گله های خامنه ای و خمینی
مشتریان سود آور والیان دزد و غارتگرند

وتا زمانیکه اینان هستند آنان در نمی مانند

با درود به روان پاک جانباختگان راه حق و عدالت و آزادی

م. روشنی «سیروس » آذر 3757 زرتشتی

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

Image1011.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image5.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید