اشاره:
شعر«ایران» درسال۱۳۵۴ سروده شده و باصدای شاعر در آوازهای تبعیدی نیز بازنشر یافته است.
نگاهِ تاریخی و تصویرپردازی های شعر در اشاره به حملۀ مغول ها،یادآورِ کشتارهای هولناکِ اخیر در «نیزارهای ماهشهر» و دیگر«کوچه های عاشقِ نیشابور»است.

ای سرزمين شرقیِ من!
ايران!
اسطورۀ تطاول وُ توفان!
ای زنده در حماسۀ اشعار!
ای پايدار!
پريشان!
(در خيلِ خون و
خنجر و
خاکستر)

ایران من!
بر صخره های ستُرگ خراسان
روحِ بلند وُ خستۀ «عطار»1 را می بينم
که هراسان
در ردائی از عرفان
و با حنجره ای از خون وُ خنجر
می خوانَد:
– « چنگيز!
چنگيز!
رخصتی!
رخصتی!
از کوچه های عاشقِ نيشابور
آرام و رام
گذر کن!
اين کوچه های ملّت مغلوبی است
کز لاله های پریش –
پریشان ترست
وز هق هقِ هميشهء گريه اش
ديوار باستانیِ«نُدبه»2
می لرزد

چنگيز!
رخصتی!
رخصتی!
از کوچه های عاشقِ«نيشابور»
آرام و رام
گذر کن!

اين کوچه های ملّت مغلوبی است –
که در تمامت تاریخش
(این رودبار خون)
از مهربانی وُ ايثار
سطری حتّی
(نه سطوری)
بر وَی نرفته است
ِالاّ ستم
يا طرحِ ارغوانیِ ساطوری …

آری!
اين کوچه های ملّت مغلوبی ست –
که رنجِ باستانیِ قومم را
(مسیح وار)
از منزلی
به منزل دیگر
بُرده ست

و اینک
تاریخِ پُرشکوهِ تبارش را
گردِ سُمِ ستوران
برقِ بلیغِ دشنۀ دشمن
و زخمِ تاریکِ تازیانۀ «تاتار»
تفسیر می کند

چنگیز!
چنگیز!
رخصتی!
دیری ست دشت های قبیلۀ ویرانم
در بادهای تهاجم وُ تاراج
خشکیده ست

اینک
خراج تو:
سرهای پُرصلابت مردان
یاقوت های خونِ شهیدان
الماس های چشمِ عزیزان باد!

چنگیز!
رخصتی!
رخصتی!
از رودِ خونِ ملتِ من اینک
در کوچه های عاشقِ نیشابور
آرام وُ
رام گذر کن…

علی میرفطروس
________________

1- شاعر و عارف بزرگ که در حملۀ مغول ها به نیشابور کشته شد.

2-دیوارِ«نُدبه»،مکانی مقدّس در اورشلیم

 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

Image3.jpg

سرزمینمان ایران

Image101.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image17.jpg

کارزار 9 شب

 

#نه_شب