زخمهای زمانه تا ابد
تا ابد بر دلت داغ میگذارند
تلخ فهمیده ام
روزگار مال ماها نیست
وقتی
احساس خوشبختی
چیزی شبیه سراب است
میان این همه من ها
ماها روزگاری اعتباری داشتیم
من ها
ما را از هم جدا كردند

بیهوده نیست
ما غریب و مظلوم مانده ایم
میان آن من ها با ما
فاصله زیادی ست
هیاهوی غریبی نیست
شكوه كردن
بی دلیل نیست
من حق ما را خورده است
در انتظار نسیمی نشسته ام
بیاید و
بگوشم برساند
وقت رفتن من ها فرا رسیده است ..
...............................................
از مجموعه شعر : فصل رهایی
 عبدالله خسروی ( پسرزاگرس)

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran10.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید