چنان بدست بگیرم کمان آزادی
که دست کشم ز تن و جان به جان آزادی

نشانی از من و از نسل من نخواهم یافت
مگر که باز بیابم نشان آزادی

قسم به قطره ی خونی که عاشقانه چکید
همان طلب کنم از دشمنان آزادی

به خون خویش نوشتند نام خود بر خاک
چنین بود روش عاشقان آزادی


به گوش دل سخن حاکمان پناه مده
سخن خوش است به گوش از زبان آزادی

هزار هزار ببویم غبار پایش را
هزار هزار ببوسم دهان آزادی

اگر چو رعد برآیی بر آستان زمان
یقین بدان که برآید زمان آزادی

توان ز دست درین ره مده بمان همراه
رسد بدست تو روزی توان آزادی

برگرفته از فیس بوک مسعود آذر
https://www.facebook.com/massoud.azar

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

jang.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image9.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید