تیرگان را عید گیر و یادی از اجداد کن
از منوچهر و جم و کیخسرو و گودرز و رستم یاد کن
 
کاوه ی آهنگر آن آزاد مرد با هنــر
با درفش کاویانش عزم عدل و داد کن
 
از سپاهان گر گذر کردی سوی استخر فارس
با درودی روح پر قدرعزیزان شاد کن
 
گو جلال و فـر آن دور و زمان یادت به خیر
لعن حق بر گردش این چـرخ بی بنیاد کـن


این سیه کاران دزد، ایران به جهل آلوده اند
دستشان قطع از بدن با تیشه ی فرهاد کـن
 
« روشنی » در سینه دارد  آتش عشق وطن
یارب ایران را  رها از شر این شیاد کـن

مرتضی روشنی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran4.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image6.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید