من آن دینی که انسان را
 چنین بی شرم و بی پروا
 به دار کینه جلاد میبخشد
 نمیخواهم.. نمیخواهم

 من آن آیین که "زن " را
 برده و بیمار میخواهد
 که "زن " را نیمه ناقص ز مرد
 و صیغه در بازار می خواهد
 نمیخواهم .. نمیخواهم

من آن اندیشه آلوده و پستی
که "کودک " را چنین
بر بستر نامردمان پست می بخشد
 نمیخواهم... نمیخواهم

 من آن دینی که با نام خدای خود
 چنین خون بر زمین سرد می پاشد
 من از آن مسلک شلاق و هتک حرمت مردم
 از آن دینی که ریشه در دروغ محض دارد
 سخت بیزارم


 من از آن ذهن پر آمال بی بنیان
از آن فکر پر از خدعه , پر از نسیان
 از آن شیخ کژ اندیش و طمع کارش
 از آن مداح بی وجدان و بی کارش
 از آن مردم که جای صلح و آزادی
 برای دیدن اعدام در این میدان
 به گرد خویش جمعند
 و بسی مشتاق برای مرگ یک همنوع
 یک انسان
 چه بیزارم ..چه بیزارم

.. چه ننگین است این بدعت
 زمانی که به نام دین،
چنین بیداد می ورزند
من آن دینی که اینسان بستر بیداد می گردد
 نمیخواهم.نمیخواهم.

 من آن دینی که عقلانیت و آزادی انسان
 هزاران سال از آن دور است
 و یا هویت انسان و انسان بودنش
 اینگونه در این بازی منحوس
 مجهول است
 نمیخواهم..نمیخواهم

من آن دینی که "سنگِ" کینه اش
 در دست مؤمن
 "حکم مرگ " دیگر انسان است
 من آیینی که اینسان  "سنگ وحشت"
 از در و دیوار می بارد نمیخواهم
من از آیین مرگ و دشنه و کشتار
 چه بیزارم .چه بیزارم.

چه فرسوده ست افکاری
 که فقر و جنگ و خون را
 سنگسار و کشتن و مرگ و جنون را
 شاه کلید آخرت
 در جنت و غلمان و حور
 و سرسرای آخر این راه میداند.

. من آن فرسوده افکار پلید و پر شرر را
 کاین چنین با بودن انسان به پیکار است را
 هرگز نمی بخشم، نمیخواهم

 خدایی را که حکمش قتل و غارت
 یا همان فتوا به مرگ هر چه اندیشه ست
 خدایی را که حتی بر نمیتابد،
برابر بودن یک زن را با مرد
 نمی بخشم..نمیخواهم

خدای من. خدای پاک و پاکی هاست
 خدای بخشش و آزادی و انسان و اندیشه ست
 خدای من.. خدای جنگ و ویرانی
 خدای ظلم و استبداد و بیماری.
 خدای شیخ مکار و رذالت پیشه دون نیست
 خدای کودکان خفته در خون
و نگاه و شیون مادر به خاک سرد فرزندش
 به نام زشت "کافر " نیست

خدای من؟
خدای رحمت و رفعت
 خدای دانش و آزادی و بخشش
 بدون هیچ قیدی و هر شرطی ست

خدای من،
 زمین تبعید گاهش نیست
 زمین هم هدیه ای زیباست از سویش

 خدای من،
خداوند رها انسان آزاد است
من آن آیین صد انکار انسان را
 هزاران خدعه و نیرنگ ایشان را
 دو دست غرقه در خون جوانان را
 نه می گیرم . نه می بوسم ..نه می بخشم

 خدای من،
خداشان نیست
خداشان را نمی بخشم . نمیخواهم.

@saied_azad_sa

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran10.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image6.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید