خاک ایران یک سر از دکتر پر است
هرکه دکتر نیست نانش آجر است
ملک ایران سرزمین دکتران
اینقدر دکتر نباشد در جهان
شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دکتر
کبک دکتر، فنچ دکتر، زاغ دکتر
عابران هر خیابان دکترند
دانه های برف و باران دکترند
هم وزیران هم مدیران دکترند
بیشتر از نصف ایران دکترند

هرکه پستی دارد اینجا دکتر است
دیپلم ردیست، اما دکتر است
هرکه شد محبوب از ما بهتران
هرکه شد منصوب بالا دکتر است
هرکه رد شد از در دانشکده
یا گرفته دکتری، یا دکتر است
شعر نو مديون دکترها بُوَد
تو ندانستي که نيما دکتر است؟
شاعر تیتراژهامان دکتر است
مجری اخبار سیما دکتر است
آنکه مثل آفتاب نیمه شب
سر زد از صندوق آرا دکتر است
شاد باش ای دکتر آرای ما
دکترای جمله دانش های ما
ای تو افلاطون و جالینوس ما
دکترایت نخوت و ناموس ما
در جهانی که پر است از نابغه
دکتری چندان ندارد سابقه
بی سبب افسرده ای، غم میخوری
سرزمین ماست مهد دکتری
خطمان وقتي شبيه ميخ بود
اي بسا دکتر در آن تاريخ بود
اين همه آدم که در عالم نبود
آدمي کم بود و دکتر کم نبود
من نگويم، شاعران فرموده اند
رخش و رستم هردو دکتر بوده اند
گرچه باشد قصه ها پشت سرش
دکتری دارند ملا و خرش
شاعران از رودکي تا عنصري
بيگمان دارند هريک دکتري
شعله های عشق چون گر می گرفت
آتشی در خیل دکتر میگرفت
عشق با دکتر نظامي قصه گو
عشق با دکتر سنايي رازجو
عارف شوريده دکتر مولوي
نام پايان نامه او مثنوي
حافظ و سعدي و خواجو دکترند
سروقدان لب جو دکترند
وحشی و اهلی و غیره دکترند
تاجر و دهقان و کاسب دکترند
عالمان را خود حدیثی دیگر است
حجت الاسلام دکتر بهتر است
بحثهای جعل مدرک نانبریست
بهترین سرگرمی ما دکتریست
عده  ای مشغول دکترسازی اند
عده ای سرگرم دکتربازی اند


سراینده :  اسماعيل اميني

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image102.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image2.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید