ترسم ز خواب برخیزد روزی حکیم عمر
پرسد چه ها رفت بعد از من بر ملتم

گویم به او ای وای من این زاهدان بی هنر
کشتند و دزدیدند و بردند از ملتم

دانم چنان لرزد تنش از این خبر
گوید هزار سال پیش گفتم این راز با ملتم


این غاصبان ستمگرند و غافلند از اهل و دهر
ریزند خون اهل علم این جانیان در ملتم

هشیار باشید مردمان دوری کنید از این ددان
گردید رها از ظالمان با عزم رزم ملتم

 سیامک رفیع زاده

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

itan26.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image18.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید