آش همان آش است و کاسه هم همان ای شاعرطنز آی هالو
کس نچیده است از درخت کاج کهنه آلبالو

رای دادی تا بقا بخشی نظام فاسد  پوسیده را ؟
از نظر انداختی آن مادران داغ فرزند دیده را

چشم پوشیدی از آن قتل و جنایتها و بیداد رژیم ؟
زان همه زندانی زجر و شکنجه دیده را

صحه بگذاشتی به استبداد و ظلم و جور دین
پشت بنمودی به فرهنگ و رسوم میهنت ایرانزمین ؟


دزدی دزدان زمان شیخ حسن کی یک کمی کمتر شده است؟
عده زندانی و تعطیلی روزنامه ها هی بیشتر و بیشتر شده است

آن وزیر و هم ولی و آن وکیل و هر امام جمعه دزد
وآن رئیس قاضی آدمکشان با جمع فامیلش دزد

دزد بازاراست عزیزم رای به دزدان داده ای
از نگاه من خطا کردی دراینکار راه را گم کرده ای

شیخ حسن خود درجنایتهاودزدیها وبخششها فراوان مجرم است
او خو د از پرورده های انقلاب و این نظام منجط پرمجرم است

شیخ حسن خود طالب حفظ نظام است درعمل ازبهر این کارآمده است
از ازل در مرجع حیله گران با حیله و فن ریا بار آمده است

این عبا پوشان کجا یک جو صداقت از کسی ارث برده اند ؟
با ریا و حیله و تزویر اموال یتیمان را همیشه خورده اند

از کجا آورده هر آخوند مفتخور این همه مال ومنال
اغلب مردم برای نان شب در آه و نال

صاحب قصرها و ویلا های لوکس آخوند وهرعضوحکومت گشته اند
از چه جائی با چه کاری جزچپاول این همه ثروت بدست آورده اند؟

آنکه امید وفا برعهد ازاین قوم سیاه وحیله کار دارد به دل خوش باوراست
مفلس و بیچار تر آنکس که قول شیخ حسن«آزادی زندانیان» را باور است

بر کسانی گریه باید کرد که آخـوند راستایش کرده دنبا ل مید وند
این هوا خواهان به هر سمتی که باد آید به آن سمت میروند  

  م. روشنی (سیروس)

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

nasirolmolk2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image25.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید