سرود چشمه ساران
سکوت سرد زمستانی را میشکند
غنچه ها حجاب را میدرند
نفس عطر آگین بهاری از سینه سبز صحرا
لغزان بر روی گونه های سرخ شقایقها
فضا را معطر و مشام را مینوازد
سفره ی هفت سین بکوری چشم منکران رسوم
مانند همیشه برتارک مراسم ملی میدرخشد
سال نو ایرانیست ، نوروز است
مراسمیست پر افتخارو غرور
موسم شادی و سرور


واما
آنجا هستند نا ملایماتیکه
می آزارد قلبهای نازک ورقیق و پرغرور را
فکر :
قبرنشینانی که بر روی سنگهای قبرستان
سفره ی هفت سین خود را میگسترانند
کارتون خوابانی که روی کاغذ روزنامه ها
کنارخیابان سفره ی هفت سین خود را بنمایش میگذارند
و آن زاندانیانی که در کنار شکنجه گران
مراسم نو روزی را بر گذار میکنند
همه و همه این ناملایمات است
که  قلبهای حساس را میگدازد.
سرور و شادما نیها را کند و ترمزمیکند
افکارپاک و بی ریا را بسوی آرزوی پیروزی
حق وعدالت برظلم وشقاوت میکشاند


سرور و شادمانی زمانی تکمیل است که
تمام هم میهنان در آن شریک باشـــند

               *****
پیروز بادا ملت مظلوم ما در سال نو بر ظالمان
بر دزد و بر اوباش و بر هر بی اصالت عالمان


نسل فقیه زشت خوی  بر چیده باد از خاک مــا
خـیزیـد به پا ساکت چرا  ای مردم بی باک مــا ؟


باعزم و جزم سازید رها   میهـن ز دست جاهلان
تا کی تحمل این فـسـاد   جنبش کنــیـد ای عا قـلان


دل کی شود شاد از نگاه   بروضع زارمردمان قبرنشین
بی خانمانهائی که زیر  کاغذ و کارتون میخوابند غمین


زندان پرازمرد وزنان پرغرورمیهن است هم میهنان
در زیر چنگال بخون آغشته ی اهریمنان
 
درفکراین با غیرتان
ای عاشق آزادی وآزادگان
 
   

نو روزسال 3755 زرتشتی ایرانی رابه تمام ایرانیان میهن دوست  و ایرانی تباران پاک سرشت تبریک گفته برایشان  شاد باش، تندرستی و کامیابی آرزومندم
 م. روشنی (سیروس)

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

jang.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image24.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید