گفتی که نوبهاران، از یاد رفتنی نیست
وان خاطرات شیرین، بر باد رفتنی نیست

گفتی که زندگانی، در شور عشق پیداست
تا یک جوانه باقیست، نوروز مردنی نیست

نوروز می خرامد، با صد هزار آذین
بنگر که این تجلی، هرگز نهفتنی نیست

از درد عشق گفتی، وز مرگ عاشقانه
اما بهار دلها، هرگز فسردنی نیست

از دیو شب چه ترسیم، فردای ماست روشن
دانی که شام تیره ،تا صبح ماندنی نیست

نوروز می گشاید دروازه های زرین
در شهر روشنایی، خورشید رفتنی نیست

در کوچه باغ یاران، گلهای یاس پژمرد
بی باد نوبهاران، گل ها شکفتنی نیست

دشمن درون خانه است هشدار ای برادر
این درد با که گویم، هر غصه گفتنی نیست

در سرزمین جمشید، ضحاک لانه کرده است
وین دیو اژدها سر، بی کاوه رفتنی نیست

مهری است در دل من، پیوسته با وجودم
این رشته محبت ،هرگز گسستنی نیست

در جان من نهان است آن شعله مقدس
وین جاودانه آتش ، هرگز فسردنی نیست

ما رهروان عشقیم، پیغام ما رهایی
بخشایش است و بخشش، ما را که دشمنی نیست

بر پرچم تو زیبد، خورشید و شیر وشمشیر
وین نقش جاودانه، هرگز زدودنی نیست

داغی فتاده بر دل، هر جا شقایقی هست
وین لاله های خونین، از خاک رستنی نیست

آیین تازیان را، فرجام کار، مرگ است
ایران جاودانه، ای دوست مردنی نیست

 سروده دکتر بزرگمهر وزیری

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image106.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image9.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید