هدف و ماموریت نهاد مردمی : تشکیل یک سازمان متشکل، هماهنگ و در خور پذیرش و احترام بین المللی برای ایجاد محیطی‌ مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان جمهوری اسلامی، به منظور حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران.

هم میهن گرامی
نوروز دیگری از راه میرسد. آئین باستانی چند هزارساله که شناسه تاریخ و تمدن ما ایرانیان است.
شعله های تظاهرات اعتراضی مردم ایران که از دیماه پارسال شروع و خاموش نشده است، اراده ملی برای بزیرکشیدن فرقه تبهکار و اشغالگر میهن آریائی مان و رهائی ایران را در آینده ای نه چندان دور نوید میدهد.
نهاد مردمی با آرزوی فردائی بهتر و روزگاری خوش تربرای ملت ایران، فرارسیدن نوروز ١٣٩٨ خورشیدی را بر همه شما آزادیخواهان و مبارزان رهایی ایران زمین شادباش می گوید.

٢٩اسفند ١٣٩٧

از سوی هیات امنا و هیات مدیران نهاد مردمی

ایمان فروتن
رئیس هیات امنا و مدیر اجرائی نهاد مردمی

 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

damavand2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image23.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید